SAN FELIPE APOSTOL

Ohar Legala


Sarrera

Honako dokumentu honek SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA Interneten eskaintzen duen WEB hau Erabiltzeko Baldintza Orokorrak ezartzen ditu.

WEB honetarako sarbidea baldintzatua dago, izan ere, edozein erabiltzailek klausula hauetan dauden termino, jakinarazpen, ohartarazpen
eta gainerako legezko abisuak aurrez irakurri eta onartu behar ditu.

WEB honetan sartzea doanekoa da eta WEBa ikusteko ez dago aurrez izenik eman edo inon erregistratu beharrik.

Egon litezkeen beste webgune batzuetarako konexioak eta erabiltzaileak konexio horiei eman liezaiekeen erabilera, Erabiltzeko Baldintza
Orokor hauen eta aipatutako webguneek eskatzen dituzten baldintza espezifiko posibleen mende daude.

Baimendutakoa ez den bestelako edozein erabilera berariaz debekatuta dago.

Web honen titularraren identitatea

Hona hemen WEB honen arduraduna identifikatzeko datuak:

SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA, IFK: V20054243, Gipuzkoa etorbidea 33 behea, 20500 ARRASATE (Gipuzkoa)

Zerbitzu emailearen eskubidea eta betebeharrak.

 1. Zerbitzu hornitzaile gisan, SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA derrigortua dago WEB honek eskaintzen dituen zerbitzuak ematera, erabiltzailearekin
  izan litezkeen jakinarazpenen sekretua eraginkorki bermatzera eta baita plantea litezkeen balizko erreklamazioei erantzutera ere. WEB orrialde
  honek ez ditu bere bisitarien datu pertsonalak jasotzen ez biltegiratzen, erabiltzaileak bere borondatez eskaintzen dituenean izan ezik.
 2. SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA gaitasuna du, edozein unetan eta aurretiaz ohartarazi barik, WEBean, konfigurazioan nahiz aurkezpenean dagoen
  informazioan aldaketak edo eguneratzeak egiteko; eta hori alde batera utzirik, erabiltzaileak jakinaren gainean jartzen saiatuko da, egoerak hala
  egiteko aukera ematen duenean.
 3. Bai WEBerako sarbidea bai bertako informazioari eman dakiokeen erabilera hori egiten duenaren erantzukizun esklusiboaren pean egongo da.
  SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA ez du informazioa jaso eta erabiltzetik etor litezkeen ondorio, kalte edo okerren gaineko erantzukizunik izango, haren
  eskumenen erabilera hertsian jarraitu behar dituen legezko xedapenen aplikaziotik etor litezkeen jarduerak salbuetsiz.

SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA ez ditu bermatzen, zuzenean edo zeharka, informazioa edo eskainitako zerbitzuak, aplikagarri diren legeen bertutez eman
beharreko bermeak edo sozietate honen eta erabiltzailearen arteko akordio batean esplizituki deskribatutako bermeak izan ezik.

SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA ez du, hala dagokionean, hirugarren pertsonek emandako edukia bermatzen, eta ez du bermatzen emandako informazioaren
egiazkotasuna, fidagarritasuna, zehaztasuna, egokitasuna edo komenigarritasuna, informazio horri erabiltzaileek edo beste edozein pertsonak eman
diezaioketen xederako.

Erabiltzailearen eskubide eta betebeharrak.

 1. Uneoro, WEB honetako zerbitzuen erabilera zilegia egin behar du, indarreko legeriari jarraituz, SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA jabetza intelektualaren
  eskubideak errespetatuz.
 2. Erabiltzaileak ez du egingo, SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA haren eskura jartzen dituen zerbitzuen bitartez, edukiei kalterik edo alteraziorik
  eragin diezaiekeen egintzarik, eta ez du WEBaren funtzionamendu ona oztopatuko, beti ere inolako arazo teknikorik eragin gabe, birus informatikorik
  eraman lezakeen elementurik transferitu gabe edo WEB hau erabat edo partzialki kaltetu, interferitu edo eragotzi gabe, eta beste erabiltzaile batzuen
  posta elektronikoa kontrolatu edo aldarazi gabe.

Webgunearen eta bere zerbitzuen funtzionamenduagatiko bermeen eta erantzukisunaren esklusioa.

 1. SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA ez du bermatzen Webgune honen eta bere zerbitzuen funtzionamenduaren eskuragarritasuna eta jarraitutasuna.
 2. Hala, Webgunearen eta bere zerbitzuen funtzionamenduaren eskuragarritasun edo jarraitutasun faltatik erator litekeen ezelako kalteengatiko
  edozein erantzukizunetatik kanpo geratzen da.

  Edonola ere, SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA bere ahalegin onenak egingo ditu WEB honen eskuragarritasun jarraituari eusteko.

 3. SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA ELKARTEAK erabiltzaileen esku jartzen ditu datu pertsonalen pribatutasun sistemak, hirugarrenei bertara sartzea galarazteko.
  (SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA pribatutasun politika) SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA, erabiltzaileak emandako datu pertsonalen osotasuna, konfidentzialtasuna
  eta eskuragarritasuna bermatuko duten beharrezko segurtasun neurri tekniko eta antolamenduzko guztiak ezarri ditu.
 4. Ildo horretan, aipatutako sozietatea datuon ezagutza gertatuz gero sor litezkeen kalteengatiko ardura guztietatik kanpo geratzen da.

 5. SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA gai honi buruz segurtasuna bermatzeko egokiak diren neurri guztiak ezarri dituen arren, ez du kontrolatzen
  ez bermatzen WEB orrialde honetako edukietan erabiltzailearen sistema informatikoan (softwarea eta hardwarea) edo haren sistema informatikoan
  biltegiratutako dokumentu elektroniko eta fitxategietan alterazioak eragin litzakeen birusik nahiz bestelako elementurik egongo ez denik.
 6. SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA, edukietan birusik egotearen ondorioz sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan, fitxategietan eta abarretan
  izan litezkeen alterazio eta kalte-galerengatiko edozelako erantzukizunetik kanpo geratzen da.

 7. SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA ez du bermatzen WEBera sartzean edo edukian errorerik egongo ez denik. Hori dela eta, erabiltzaileak Atariak
  nabigazioan zehar sor liezaiokeen fidagarritasun, erabilgarritasun edo espektatiba faltsuei lotutako edozein erantzukizunetatik kanpo uzten du
  SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA.

Jabetza intelektuala.

WEB honen eta bertan dauden elementuen gaineko jabetza intelektualaren eskubideak SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA titulartasuna dute, salbu-eta
edukiez hornitzeko dagokion kontratua sinatua duen enpresetakoak, jabetza intelektual eta industrialaren nazio eta nazioarteko arauek babestuta
daudenak. Erreprodukzio, banaketa, komunikazio publiko eta transformazio eskubideen erabilpen esklusiboa aipatutako konpainiari dagokio.

WEB honetan dauden SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA diseinu, irudi, mapa, grafiko, marka, errotulu, ikur bereizle edo logoak, frameak, bannerrak,
softwarea eta iturri eta objektu kodeak SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA titulartasuna dute, zeinari horien gaineko ustiapen eskubideak legez eta esklusiboki
dagozkion.

WEB honetara sartzen den erabiltzaileak ezin ditu lehenago aipatutako elementuak kopiatu, aldatu, banatu, transmititu, erreproduzitu, argitaratu,
laga edo saldu, ez eta jasotako informaziotik eratorritako produktu edo zerbitzu berriak sortu ere.

Soilik baimentzen da erabilpen pertsonalerako eta ez komertzialerako bistaratzea eta kargatzea, baina hori ez da hirugarren pertsona edo
entitateetara hedatzen.

Hertsiki debekatuta dago erabiltzaileak WEB hau aldatzea edukian eragina izan dezakeenean, hala nola esteketan (edo linketan) eta antzekoetan.

SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA zaindu egingo du WEB honetako edukiak pornografikoak, xenofoboak, bereizkeri lotuak, arrazistak, difamatzaileak eta
bortizkeria sustatzaileak izan ez daitezen.

Halaber, erabiltzaileentzako kaltegarria izan daitekeen edozein kontu saihesten saiatuko da

Estekak edo loturak.

SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA aurretiazko eta esanbidezko baimen barik ezingo da beste edozein WEBetatik Atarirako inolako estekarik ezarri.

WEB orrialde honek SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA gestionatzen ez dituen beste atari edo webgune batzuekiko esteka edo loturarik edukiko balu,
sozietate honek adierazten du ez duela aipatutako atari edo webgune horien gaineko inolako kontrolik, eta ez dela horien edukiaren erantzule.
WEB honek izan litzakeen estekak soilik eskainiko dira informazioa jasotzeko erreferentzia gisan, haietan eskaintzen diren eduki, jabe, zerbitzu
edo produktuei buruzko batere baloraziorik egin gabe.

Betiere, SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA hirugarren horiek eskaintzen dituzten zerbitzuei buruzko erantzukizunetik kanpo geratzen da, zerbitzu horiekin
lotuta jar litezkeen edozelako erreklamazio eta demanden aurrean.

Lege aplikagarria eta jurisdikzioa.

Erabiltzeko eta nabigatzeko Baldintza Orokor hauek, eta baita erabiltzailearen eta SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA arteko edozein harreman ere,
espainiar legeriari jarraituko diote.

Baldintza Orokor hauen existentziatik edo edukitik edo erabiltzailearen eta SAN FELIPE APOSTOL ELKARLAGUNTZAKO ELKARTEA arteko harremanetatik eratorritako
edozein auzitarako, bi alderdiak, izan lezaketen bestelako edozein foru esanbidez ukatuta, Bergarako (Gipuzkoa) Epaitegi eta Auzitegien jurisdikzio
eta eskuduntza esklusiboaren mende jartzen dira.